Nasyp,zasypki i makroniwelacja

Nasypem nazywamy warstwę  lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności człowieka. Nasypy budowlane wykonujemy zarówno od powierzchni terenu, jak i we wcześniej wykonanych wykopach np. przy wymianie gruntów. Konstrukcja ziemna o zaprojektowanych parametrach mechanicznych stanowi „budowlę ziemną”.

Nasza firma wykonuje

  • nasypy drogowe,
  • nasypy pod hale
  • nasypy zapór i wałów – budowle hydrotechniczne,
  • nasypy pod konstrukcje kubaturowe np. poduszki kompensacyjne,
  • nasypy jako wymiana gruntów.
  • nasypy jako podwyższenie działki

Pierwszą i najważniejszą funkcją jaką musi pełnić zasypka fundamentów jest przenoszenie obciążeń pochodzących z wnętrza domu (np. meble, ścianki działowe, mieszkańcy) na grunt pod budynkiem. Grunt nie może się zawalić, więc nie ma tu raczej mowy o dużym zagrożeniu dla budynku, ale może osiadać. Czasem to osiadanie sięga nawet kilku centymetrów co w skrajnym przypadku niszczy posadzki i instalacje które się tam znajdują. Nie możemy do tego dopuścić, dlatego wykonujemy zasypki tylko ze sprawdzonego materiału zagęszczając przez doświadczoną kadrę pracowniczą przy wykożystaniu profesjonalnych stabilizatorów gruntu

 Makroniwelację terenu przeprowadzamy, by ograniczyć ryzyko osadzenia obiektu na nierównościach, które mogłyby przyczynić się do powstania licznych wad konstrukcyjnych skutkujących częściowym bądź całkowitym zniszczeniem budowli.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!