OBWODNICA MAREK 10.05.2016


Rozpoczynamy prace przy obwodnicy marek dla Konsorcjum ASTALDIM dowożąc mieszanke popiołów lotnych z gliną do wbudowania i zagęszczenia nasypów przy załadunku pracują nasze maszyny.Ciągniki siodłowe dowożą kruszywa na sąsiaduący odcinek gdzie generalnym wykonawćą jest firma SALINI