S8 WARSZAWA – BIAŁYSTOK 10.09.2015

 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+950,85 dla firmy Astaldi